Informacja o błędzie
Wystąpił błąd podczas wykonywania zapytania SQL!
SELECT c.*, d.title as firma_title, d.title_url as firma_title_url FROM comments c LEFT JOIN firma_description d ON c.parent_id=d.parent_id WHERE c.active=1 AND c.`group` = 5 ORDER BY RAND() LIMIT ?
Odpowiedź MySQL: Błąd numer 126: Niewła?ciwy plik kluczy dla tabeli: '/dev/shm/#sql_aed_0.MYI'; spróbuj go naprawić